Category Archives: Sprawozdania z działalności


Sprawozdanie Grotmaszta Bractwa Kaphornowców za okres od 02.03.2018 do 01.03.2019

Sprawozdanie Grotmaszta Bractwa Kaphornowców

Sprawozdanie Grotmaszta Bractwa Kaphornowców za okres od 03.03.2017 do 02.03.2018

Sprawozdanie Grotmaszta Bractwa Kaphornowców

Sprawozdanie Grotmaszta Bractwa Kaphornowców za okres od 04.03.2016 do 03.03.2017

Sprawozdanie Grotmaszta Bractwa Kaphornowców

Sprawozdanie Grotmaszta Bractwa Kaphornowców za okres od 06.03.2015 do 04.03.2016

Sprawozdanie Grotmaszta Bractwa Kaphornowców

Sprawozdanie Grotmaszta Bractwa Kaphornowców za okres od 16.08.2014 do 06.03.2015

Sprawozdanie Grotmaszta Bractwa Kaphornowców

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców z dnia 06.03.2015

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców

Roczne sprawozdanie grotmaszta Bractwa Kaphornowców

Roczne sprawozdanie grotmaszta Bractwa Kaphornowców

Walne zgromadzenie Bractwa – Gdańsk 07.03.2014

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA BRACTWA KAPHORNOWCÓW

(GDAŃSK – 07.03.2014 r.)

Walne Zgromadzenie Bractwa Kaphornowców odbyło się w dniu 07.03.2014 r. w drugim terminie (tj. o godz. 1600) w Restauracji „Fahrenheit” w Gdańsku. Zgromadzenie prowadził grotmaszt Czesław DYRCZ. Zatwierdzono porządek Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców obejmujący poniżej zamieszczone punkty przedstawione wraz z komentarzem:

 

1.Sprawozdanie grotmaszta Bractwa Kaphornowców z działalności Bractwa w roku 2013-2014. (Sprawozdanie umieszczono w dniu 06.03.2014 r. na stronie internetowej Bractwa Kaphornowców w zakładce Komunikaty/Sprawozdania z działalności).

 

2.Informacja grotmaszta o przedsięwzięciach zrealizowanych w ramach Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców.
Zapalono znicze i złożono wiązanki kwiatów w miejscach upamiętnionych przez Bractwo Kaphornowców tj. w Kościele św. Jakuba w Gdańsku pod tablicą Kaphornowców, na Cmentarzu Srebrzysto – na grobach Grotmasztów Zdzisława Pieńkawy i Dariusza Boguckiego, na Cmentarzu Witomińskim na grobie Grotmaszta Leszka Wiktorowicza i pod pomnikiem „Tym, co odeszli na wieczna wachtę” na Bulwarze Nadmorski w Gdyni.

 

3.Zapoznanie z decyzją Kapituły w sprawie nadania tytułu Przyjaciela Bractwa Kaphornowców dyrektorowi Narodowego Muzeum Morskiego – Panu dr. inż. Jerzemu LITWINOWI.
Kapituła Bractwa Kaphornowców na posiedzeniu w dniu 07.03.2014 r. nadała tytuł „Przyjaciela Bractwa Kaphornowców dyrektorowi Narodowego Muzeum Morskiego – Panu dr. inż. Jerzemu Litwinowi za identyfikowanie się z celami i zadaniami Bractwa, postawę aktywnego współdziałania, w tym szczególnie za udzielaną gościnę na pokładzie „Dar Pomorza”.

 

4.Działalność Bractwa Kaphornowców w roku czterdziestolecia istnienia.
Fokmaszt Bohdan SIENKIEWICZ poinformował Walne Zgromadzenie Bractwa Kaphornowców o podjętych pracach nad redakcją nowego wydania „Pokłon Hornowi” oraz planie wydawniczym. Szczególna uwaga została zwrócona na konieczność zamknięcia terminu przedstawiania brakujących materiałów z żeglarskich wypraw na Horn. Wydanie książki wiąże się z obchodami czterdziestolecia powstania Bractwa Kaphornowców. Hasło obchodów: „Od Bydgoszczy po Gdynię”.

 

5.Wolne wnioski:
Obserwowana jest od dłuższego czasu mała aktywność wielu członków Bractwa Kaphornowców. Obchody czterdziestolecia powstania Bractwa SA doskonałą okazją do czynnego włączenia się w pracę naszego Bractwa.
Czesław Dyrcz przedstawił informację o zbliżającym się zakończeniu w 2015 r. drugiej kadencji na stanowisku grotmaszta Bractwa Kaphornowców, która to kończy jego działalność. Grotmaszt zwrócił się do całego środowiska polskich Kaphornowców o rozpoczęcie dyskusji nad propozycją przedstawienia nowego kandydata na funkcję grotmaszta w najbliższym czasie oraz przyszłościowe spojrzenie na kształt Bractwa Kaphornowców.

 

6.Sprawy organizacyjne (regulowanie składek i zakup akcesoriów Bractwa Kaphornowców).

 

7.Udział w uroczystości „Rejs Roku 2013″ (Dwór Artusa). Podczas tegorocznej żeglarskiej gali została wręczona nagroda grotmaszta Kaphornowców kpt. Cezaremu BARTOSIEWICZOWI „Za dobrą żeglarską robotę w trudnych warunkach” – za na jachcie s/y „Województwo Toruńskie”.

 

8.Przyjęcie nowych członków Bractwa Kaphornowców i wręczenie żółtych chust.
Kapituła Bractwa Kaphornowców dokonała realizacji Uchwały Kapituły Bractwa Kaphornowców Nr 22 z dnia 29.01.2014 r. w sprawie przyjęcia nowych członków do Bractwa Kaphornowców w 2014 roku. Uchwała Kapituły obejmowała przyjęcie 25 nowych członków Bractwa Kaphornowców podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia w dniu 07.03.2014 r., jednakże na uroczystość nie stawili się wszyscy nowi członkowie. W tym roku po raz pierwszy przyjęcie nowych członków Bractwa nastąpiło podczas uroczystości REJS ROKU

 

9.Kaphornowska biesiada.

 

GROTMASZT
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz

Roczne sprawozdanie grotmaszta Bractwa Kaphornowców za 2013-2014

Roczne sprawozdanie grotmaszta Bractwa Kaphornowców

Kapituła z 29.01.2014

KAPITUŁA BRACTWA KAPHORNOWCÓW
(Akademia Marynarki Wojennej – 29.01.2014 r.)

Kapituła Bractwa Kaphornowców zajmowała się następującymi problemami:

 

  1. Przygotowanie do Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców 2014 wraz z ustaleniem programu;
  2. Prace nad drugim wydaniem „Pokłon Hornowi”;
  3. Podjęcie uchwał o przyjęciu nowych członków Bractwa Kaphornowców podczas Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców 2014 i wysokości wpisowego i składek rocznych obowiązujących w 2014 roku ;
  4. Inne sprawy kaphornowskie.

 

Ad. 1. Kapituła przyjęła następujący porządek Walnego Zgromadzenia Bractwa Kaphornowców 2014, które odbędzie się w dniu 07.03.2014 r. o godz. 1530 (drugi termin godz. 1600) w restauracji „Fahrenheit” i Dworze Artusa w Gdańsku na Długim Targu oraz uroczystości towarzyszących Walnemu Zgromadzeniu:

 

Porządek towarzyszących uroczystości i Walnego Zgromadzenia jest następujący:

 

Złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy w miejscach upamiętnionych przez Bractwo Kaphornowców (delegacja Bractwa):
10.00 – Kościół św. Jakuba w Gdańsku (Tablica Kaphornowców);
12.00 – Gdański Cmentarz Srebrzysto (groby Grotmasztów Zdzisława Pieńkawy i Dariusza Boguckiego);
13.30 – Gdyński Cmentarz Witomińskim (grób Grotmaszta Leszka Wiktorowicza);
13.50 – Bulwar Nadmorski w Gdyni (Pomnik „Tym, co odeszli na wieczna wachtę”).
15.30 (pierwszy termin) i 16.00 (drugi termin) – Walne Zgromadzenie Bractwa Kaphornowców 2014 (Restauracja „Fahrenheit”).

 

Program Walnego Zgromadzenia:

  • Sprawozdanie Grotmaszta Bractwa Kaphornowców z działalności Bractwa za miniony rok;
  • Działalność Bractwa Kaphornowców w roku czterdziestolecia istnienia;
  • Wolne wnioski, możliwość uregulowania składek oraz zakupu znaczków, krawatów i plakietek Bractwa Kaphornowców.

17.00 – Udział w uroczystości wręczenia nagród REJS ROKU 2013 (Dwór Artusa) wśród nich nagrody Grotmaszta Bractwa Kaphornowców i przyjęcie nowych członków Bractwa Kaphornowców.

18.30 – Kaphornowska Biesiada (Restauracja „Fahrenheit”).

 

Ad. 2. Brat fokmaszt Bohdan Sienkiewicz wraz z redaktor Aleksandrą Mucek przekazali informacje dotyczące stanu zawansowania prac nad drugim wydaniem „Pokłon Hornowi”. Przekazywanie materiałów do publikacji nie nasuwa zaniepokojenia. Wodowanie książki odbędzie się w Bydgoszczy w dniu 14.06.2014 r. i będzie połączone z obchodami 40. rocznicy powstania Bractwa Kaphornowców. Rocznica powstania Bractwa Kaphornowców uczczona zostanie również podczas zlotu żaglowców w porcie Gdynia w dniu 16.08.2014 r. na pokładzie „Daru Pomorza”

 

Ad. 3. Kapituła po rozpatrzeniu wniosków podjęła uchwałę o przyjęciu nowych członków Bractwa Kaphornowców. W tym roku w szeregi naszego Bractwa wstąpi 20 Kaphornowców z żółtymi chustami (Uchwała Kapituły Bractwa Kaphornowców nr 22 z dnia 29.01.2014 r. w sprawie przyjęcia nowych członków do Bractwa Kaphornowców w 2014 r.). Wraz z uchwałą o przyjęciu nowych członków Kapituła przyjęła uchwałę o wysokości wpisowego i składek członkowskich w 2014 r. (Uchwała Kapituły Bractwa Kaphornowców nr 23 z dnia 29.01.2014 r. w sprawie wysokości wpisowego i składek rocznych obowiązujących w 2014 r.). Wysokość składek nie ulega zmianie, jednakże wpisowe zostaje podniesione do kwoty 120 PLN.

 

Ad. 4. W wolnych wnioskach poruszono problematykę materiałów i ekspozycji wystawy na „Darze Pomorza” dotyczącej polskich jednostek żaglowych na Hornie oraz mobilnej wystawy Bractwa Kaphornowców. Grotmaszt wraz z fokmasztem zostali upoważnieni do zaprezentowanie stanowiska Kapituły dyrektorowi Narodowego Muzeum Morskiego. Spotkanie z dyrektorem NMM odbędzie się 18.02.2014 r. w siedzibie muzeum.

 

Następne posiedzenie Kapituły ustalono na przełom miesięcy marca i kwietnia 2014 roku.

 

Grotmaszt Bractwa Kaphornowców
Kontradmirał Czesław Dyrcz