Archiwum dla miesiąca: Luty 2015


Komunikat o Walnym Zgromadzeniu Bractwa Kaphornowców 2015

Komunikat o Walnym Zgromadzeniu Bractwa Kaphornowców 2015-03-06

 

Siostry i Bracia Kaphornowcy,

 

Uprzejmie informuję, iż Walne Zgromadzenie Bractwa Kaphornowców 2015, które jest zebraniem sprawozdawczo-wyborczym odbędzie się w Restauracji „Gdańska” (Główne Miasto w Gdańsku ul. Św. Ducha 16/26) i Dworze Artusa (Stare Miasto w Gdańsku ul. Długi Targ) w dniu 06 marca 2015 roku (piątek).

 

Porządek towarzyszących uroczystości i Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy w miejscach upamiętnionych przez Bractwo Kaphornowców (delegacja Bractwa):

10.00 – Kościół św. Jakuba w Gdańsku (Tablica Kaphornowców);
12.00 – Gdański Cmentarz Srebrzysto (groby Grotmasztów Zdzisława Pieńkawy i Dariusza Boguckiego);
13.30 – Gdyński Cmentarz Witomiński (grób Grotmaszta Leszka Wiktorowicza);
13.50 – Bulwar Nadmorski w Gdyni (Pomnik „Tym, co odeszli na wieczną wachtę”);

2. 15.30 (pierwszy termin) i 15.45 (drugi termin) – Walne Zgromadzenie Bractwa Kaphornowców – Restauracja Gdańska (w Gdańsku ul. Św. Ducha 16/26).

Program Walnego Zgromadzenia:
• Sprawozdanie Grotmaszta Bractwa Kaphornowców z działalności Bractwa za okres sierpień 2014 – luty 2015.
• Sprawozdanie Kontrol Mesy i Sądu Pokładowego;
• Udzielenie absolutorium ustępującym członkom władz wybieralnych Bractwa;

• Wybory nowych władz Bractwa Kaphornowców:

– Trzech członków Kontrol mesy;

– Trzech członków Sądu pokładowego.

• Uchwała Walnego Zgromadzenia o zmianie statutu Bractwa Kaphornowców w przedmiocie organizacji Bractwa;

• Wolne wnioski, możliwość uregulowania składek i zakupu akcesoriów Bractwa.

• Ostatnia możliwość odbioru książek „Pokłon Hornowi”.

 

3. 17.00 – Udział w uroczystości wręczenia nagród REJS ROKU 2014 (Dwór Artusa) wśród nich nagrody Grotmaszta Bractwa Kaphornowców i przyjęcie nowych członków Bractwa Kaphornowców.

4. 18.30 – Kaphornowska Biesiada (Restauracja „Gdańska”).

Koszt uczestnictwa członka Bractwa i zaproszonych przez Siostry i Braci gości w części
Biesiadnej wynosi 40,- PLN od osoby.
Wpisowe dla nowych członków Bractwa obejmujące koszt wręczanych akcesoriów–120,- PLN.

 

Proszę wszystkie Siostry i Braci Kaphornowców o uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu oraz przekazanie powyższej informacji dostępnym Wam naszym członkom, gdyż nie stosujemy wysyłania zaproszeń drogą listową.

 

Pokłon Hornowi !

Grotmaszt Cezary Bartosiewicz

Uchwała Kapituły Nr 1 z dnia 2.02.2015 r.

UCHWAŁA
KAPITUŁY BRACTWA KAPHORNOWCÓW
Nr 1 z dnia 2.02.2015 r.

w sprawie: przyjęcia nowych członków do Bractwa Kaphornowców w 2015 roku.

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 23 statutu Bractwa Kaphornowców w zakresie nadawania członkostwa zwyczajnego i nadawania przywilejów statutowych oraz zgodnie z art. 28 w sprawie sposobu podejmowania uchwał władz Bractwa

 

uchwala się:

1. Następujące osoby opłynęły Przylądek Horn w obszarze I, spełniając warunki wynikające z lit. C i jednocześnie wynikające z lit. E Regulaminu Rejsu Żeglarskiego wokół Przylądka Horn i zostali przyjęci w poczet Bractwa Kaphornowców, z zastrzeżeniem art. 13 statutu Bractwa:

 • Janas Karol
 • Kurkierewicz Marek
 • Łopata Justyna
 • Matosek Tadeusz
 • Musielewicz Stanisław
 • Rokiciński Paweł
 • Stachurski Kazimierz
 • Studziński Bogusław
 • Izydorczyk Jacek
 • Ostapiuk Zbigniew
 • Rok Zbyszko
 • Kurkierewicz Piotr
 • Padjas Marek
 • Mazurkiewicz Jan
 • Styczeń Paweł

2. Następujące osoby opłynęły Przylądek Horn w obszarze II, spełniając warunki wynikające z lit. C i jednocześnie wynikające z lit. E Regulaminu Rejsu Żeglarskiego wokół Przylądka Horn i zostali przyjęci w poczet Bractwa Kaphornowców, z zastrzeżeniem art. 13 statutu Bractwa:

 • Czujko Małgorzata
 • Kędzierski Krzysztof
 • Mikulecki Wojciech
 • Natanek Łukasz (laur kapitański)
 • Odrzywolski Włodzimierz (laur kapitański)

3.Wymienionym w ust. 1 i 2 nadano przywilej używania imienia „Albatros Hornu” i noszenia żółtej chusty.

4. Następujący bracia opłynęli Przylądek Horn w obszarze II, spełniając warunki wynikające z lit. D Regulaminu Rejsu Żeglarskiego wokół Przylądka Horn i nabyli prawo noszenia czerwonej chusty.

 • Kwiatek Andrzej

5. Uroczyste przyjęcie do Bractwa połączone ze ślubowaniem odbędzie się podczas Dorocznego Walnego Zgromadzenia Bractwa w dniu 6 marca 2015 r.

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

G R O T M A S Z T
BRACTWA KAPHORNOWCÓW
kpt. Cezary Bartosiewicz